Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcrumbs

Share

Main content

The Board

As of June 19, 2015

BOARD OF DIRECTORS

Representative Directors

Shiro Kondo

Zenji Miura

Directors

Nobuo Inaba

Yohzoh Matsuura

Yoshinori Yamashita

Kunihiko Satoh

Akira Oyama

Outside Directors

Mochio Umeda

Kunio Noji

Makoto Azuma

AUDIT & SUPERVISORY BOARD

Audit & Supervisory Board Member

Kunihito Minakawa

Mitsuhiro Shinoda

Outside Audit & Supervisory Board Member

Takao Yuhara

Kimitoshi Yabuki

EXECUTIVE OFFICERS

Chairman

Shiro Kondo

President and CEO

Zenji Miura

Corporate Executive Vice Presidents

Nobuo Inaba

Yohzoh Matsuura

Yoshinori Yamashita

Kunihiko Satoh

Corporate Senior Vice Presidents

Soichi Nagamatsu

Hidetsugu Nonaka

Katsumi Kurihara

Seiji Sakata

Daisuke Segawa

Masayuki Ishihara

Katsunori Nakata

Akira Oyama

Kazuo Nishinomiya

Hisao Murayama

Corporate Vice Presidents

Junichi Matsuno

Masahiro Nakamura

Tadashi Furushima

Yasutomo Mori

Shigeo Kato

Yoshinori Sakaue

Hiroyuki Ishino

Group Executive Officers

Hidetaka Matsuishi

Nobuaki Majima

Martin Brodigan

Jeffrey Briwick

David Mills

Haruhisa Sakai

Eiichi Katoh

Tetsuya Takano

Noboru Akahane

Satoru Taji

Masahiro Kumei